Borderline personlighedsforstyrrelse og Emotionel sårbarhed

Den bio-sociale teori om Borderline personlighedsforstyrrelse

Den centrale grundtanke i den biosociale teori for borderline er, at den grundlæggende forstyrrelse i DAT er emotionel dysregulering. Emotionel dysregulering betragtes som et resultat af en række forhold: en biologisk disposition, de sociale omgivelser og den trans­aktionelle vekselvirkning mellem de to under udviklingen. Denne teori hævder, at borderline individer har vanskeligheder med regulering af mange, hvis ikke alle emotioner. Denne systemiske dysregulering er resultatet af emotionel sårbarhed og af utilpassede og utilstrækkelige strategier til emotionel moderation.

Emotionel sårbarhed

Emotionel sårbarhed defineres ved følgende træk: (1) meget høj følsomhed over for emotionelle stimuli, (2) meget intense reaktioner over for emotionelle stimuli, (3) en langsom tilbagevenden til den emotionelle neutral­tilstand efter at den emotionelle reaktion har fundet sted. Emotionel regulering er (1) evnen til at hæmme upassende adfærd, der knytter sig til stærke negative eller positive emotioner, (2) evnen til at organisere sig selv til koordineret aktivitet i forhold til eksterne mål (dvs. handle på en måde som ikke er udtryk for ens stemning, når det er nødvendigt), (3) evnen til at selv-trøste sig ud af enhver fysiologisk affekttilstand som er skabt af stærke emotioner, og  (4) en evne til refokusering af opmærksomheden i tilfælde af stærke følelser. Emotionel dysregulering hos borderline individer er således kombinationen af et hypersensitivt og hyperaktivt emotionelt reaktions-system og en manglende evne til at moderere de deraf følgende stærke følelser og de dermed forbundne handlings-reaktioner. Dispositionen for emotionel dysregulering er i sin helhed biologisk funderet (men ikke nødvendigvis gennem arv). Enhver fejlfunktion i det ekstremt komplekse menneskelige emotionelle regulerings-system kan udgøre det biologiske grundlag for en primær emotionel sårbarhed og de deraf følgende vanskeligheder med emotionel moderering. Derfor kan den biologiske disposition være forskellig hos forskellige mennesker, og det er ikke sandsynligt at vi nogen sinde vil finde én biologisk afvigelse, som afføder alle tilfælde af BPD.

Skriv et svar