Det dialektiske dilemma for klienten

dilemma

Det dialektiske dilemma for klienten

 

Den samlede virkning af et emotionelt sårbart temperament og et invaliderende miljø opstiller en række interessante dilemmaer for borderline patienten og har alvorlig implikationer for forståelsen af navnlig suicidal-adfærd, specielt når den forekommer i psykoterapi. Patientens første dilemma knytter sig til spørgsmålet om hvem, der bærer skylden for hendes fortrædeligheder. Er hun ond og selv skyld i sine problemer? Eller er andre i hendes omgivelser eller skæbnen ansvarlig? Det næste og nært forbundne dilemma har at gøre med hvem, der har ret. Er klienten virkelig sårbar og ude af stand til at kontrollere sin egen adfærd og sine reaktioner, sådan som hun oplever det? Eller er hun ulydig, i stand til at kontrollere sine reaktioner, men ikke villig til at gøre det, sådan som omgivelserne fortæller hende? Borderline individet synes at være ude af stand til at fastholde begge disse modstridende synspunkter på en gang eller at finde deres syntese. Derfor vakler hun konstant mellem de to poler. Populært sagt skifter de borderline patienter, som jeg ser, ofte mellem to måder at forholde sig til sine egne handlinger på: Enten invaliderer de deres egen adfærd med en inderlig overbevisning om at alt, hvad der overgår dem er rimelige konsekvenser af deres egen ondskab. Eller de validerer deres egen sårbarhed, ofte i en invalidering af deres skæbnes og naturlovenes indflydelse, og antager at alt dårligt, som overgår dem, er uretfærdigt og ikke burde ske.

I den første af disse ekstreme holdninger antager borderline individet en ofte ekstrem emotionelt invaliderende holdning til sig selv, hvor vanskelighederne ved opnåelsen af adfærdsmæssige og emotionelle målsætninger undervurderes i ekstrem grad. Den uundgåelige fiasko, der er forbundet med sådanne overdrevne håb, fremkalder skam, ekstrem selvkritik og selv-afstraffelse, inklusive suicidaladfærd: Hun fortjener at være som hun er. Lidelsen, som hun må udholde er velfortjent fordi hun er så ond. Problemer i tilværelsen er resultatet af hendes egen stædighed. Fiaskoen forklares som udslag af manglende motivation, selv i tilfælde hvor det modsatte tydeligt er tilfældet. Borderline klienter ligner i så henseende det magtfulde menneske, som foragter enhver, der er svag, eller den grusomme, der angriber enhver, der viser frygt. Jeg har set meget lidt, som overgår den nådeløse hævngerrighed, som borderline individet kan vende mod sig selv. En af mine patienter bliver så rasende på sig selv, at hun i sessioner har sat neglene i sit ansigt og sine ben, efterladende lange åbne rifter. Selvmord eller parasuicidal adfærd kan i denne forbindelse ses som aggression vendt mod individet selv.

I den diametralt modsatte position er borderline individet til tider pinligt bevidst om sin manglende adfærdsmæssige og emotionelle kontrol. Dermed sænkes individets egne forhåbninger men ikke omgivelsernes. Erkendelsen af uoverensstemmelsen mellem hendes egne evner for emotionel og adfærdmæssig kontrol og de overdrevne krav og kritik fra omgivelsernes side kan føre til både vrede og forsøg på at overbevise de nærmeste individer om det uretfærdige i deres optræden. Og hvordan skulle det bedre kunne gøres end ved at begå selvmord eller ved anden ekstrem adfærd? Sådanne budskaber kan være nødvendige, hvis personen skal opnå den hjælp, som hun mener, hun har brug for. De er selvfølgelig mest sandsynlige i tilfælde, hvor omgivelserne kun forbarmer sig og reagerer med hjælp på de mest ekstreme udtryk for lidelse. Borderline individet mangler også klare retningslinier for, hvad hun skal tro, når der er uoverensstemmelser mellem hendes egen oplevelse og andres – specielt hendes terapeuts. Selvmordsadfærd validerer individets egen oplevelse af sårbarhed, hvilket reducerer ambivalensen mellem hendes egen oplevelse og terapeutens.

Gennem denne holdning validerer klienterne deres egen sårbarhed, men de invaliderer desuden de adfærdsmæssige og biologiske love, som har gjort dem til hvad de er, og som fastholder dem i deres situation. De er sig pinligt bevidste om deres tilværelses uretfærdighed. Sommetider tror de at universet på en eller anden måde er i stand til at være retfærdigt, er retfærdigt overfor næsten alle andre, burde have været retfærdigt over for dem til at begynde med, og kunne være retfærdigt over for dem, hvis de bare kunne regne ud, hvad de skulle gøre. De kan opleve sig selv som gode mennesker, eller i det mindste at de gerne vil være gode, men bare har ukontrollerbare og dermed håbløse mangler. Enhver adfærdsmæssig forsyndelse følges af intens skam, skyld og anger. De er vaser i en glasbutik, der sprukne, revnede og grimme er blevet sat på de bagerste hylder, hvor kunderne ikke ser dem. Selvom de gør, hvad de kan for at finde lim at reparere sig selv med, eller frisk ler til at omdanne deres form med, er deres anstrengelser i sidste ende ikke tilstrækkelige til at gøre dem acceptable.

I centrum af intens emotionel smerte og sårbarhed, vil borderline individet ofte tro at andre (specielt deres terapeut) kan fjerne smerten, hvis bare de ville. (Man kunne næsten sige at de har en tillidsforstyrrelse i modsætning til en paranoid forstyrrelse!) Kollisionen mellem denne faste og sommetider stridbart fremførte forventning og terapeutens tilsvarende intense oplevelse af hjælpeløshed og ineffektivitet sætter scenen for et af de mest almindelige dramaer i terapi med borderline patienter. Stillet over for utilstrækkelig hjælp eskalerer klientens emotionelle smerte og ukontrollerede adfærd. Klienten føler, at hun mangler omsorg, føler sig dybt såret og misforstået. Terapeuten føler sig manipuleret og føler sig tilsvarende misforstået. Begge er parate til at trække sig tilbage eller angribe den anden.

Tålmodighed, accept, gradvise forsøg på ændringer, selvkontrol, og omsorg for sig selv, er både ingredienserne i og resultatet af syntesen af sårbarhed og invalidering. Denne syntese unddrager sig dog ofte borderline individets forståelse. Interessant nok er et sådant mønster af skiftende overdrevne og depressive aspirationer også det, som karakteriserer individer, som har et (i den Pavlovske forstand) svagt, yderst reaktivt nervesystem – det vil sige, er emotionelt sårbare (Krol, 1977, citeret efter Strelau, Farley & Gale, 1986).

Skriv et svar