Forholdet mellem individuel psykoterapi og færdighedstræning

Forholdet mellem individuel psykoterapi og færdighedstræning

DAT blev oprindeligt udviklet fra en forståelse af borderline som en kombination af problemer med motivation og manglende færdigheder. For det første mangler borderline individer, jævnfør den ovenstående argumenta­tion, nogle afgørende færdigheder: færdigheder i selv-regulering, sociale færdig­heder, og smerte-tolerance færdigheder. Specielt er de ude af stand til at hæmme utilpassede stemningsaf­hængige adfærdsformer eller at tage initiativ til adfærd, som er uafhængig af den nuværende adfærd og nødvendig for at nå langsigtede målsætninger. For det andet vil stærke emotioner og tilknyttede dysfunktionelle antagelser og overbevisninger, som er indlært i de invaliderende omgivelser, sammen med de nuværende invaliderende omgivelser danne en motiverende kontekst, som dels hindrer brugen af de adfærds­mæssige færdigheder, som personen faktisk er i besiddelse af, og desuden ofte forstærker upassende borderline-adfærd. Efterhånden som mine kolleger og jeg udviklede denne behandlingsforms psykoterapi og færdighedstræning, blev det dog tydeligt, at (1) psykosocial færdighedstræning i den udstrækning som vi fandt nødvendig, er ekstremt vanskelig, om ikke umulig, at opnå inden for rammerne af en terapi, der retter sig mod reduktionen af motivationen for at begå selvmord og/eller handle på borderline manér; og (2) at det ikke er muligt at rette tilstrækkelig opmærksom­hed mod motivationelle forhold i en behandling, der har en så stram kontrol over det terapeutiske program, som færdighedstræning kræver. Ud fra dette opstod ideen om at opsplitte terapien i to dele: psykoterapi og færdighedstræning. Et forløb som fokuserer primært på psykosocial færdigheds­træning og et, som primært fokuserer på motivationelle forhold, inklusive motivationen for at holde sig i live, at erstatte borderline adfærd med effektiv adfærd, og at opbygge et liv, som er værd at leve.

Skriv et svar